Aris Cargo Rate request

Aris Cargo: Арис Карго

Арис Карго е спедиторска компания, която предлага комплекс от транспортни и логистични услуги на търговците и производителите, които превозват товари за и от България.
 
Клиентите разчитат на решенията предлагани от спедиторска компания Арис Карго, за да:

- оптимизират бизнеса си
- съкратят цикъла за доставка на товарите си
- контролират вътрешните си логистични процеси

и всичко това при намаляване на разходите за транспорт, материалните запаси и обработката на заявките.

За повече информация за нашите транспортни и логистични услуги влезте тук!
Статусът на пратките си можете да проверите тук!
Запитвания за цени за предлаганите от нас спедиторски и логистични услуги можете да направите тук!
Ако искате да се свържете с нас влезте тук!